Română    |    English
Mădălina Scurtu

Mădălina Scurtu are o bogată experienţă, de 11 ani, în materia litigiilor. În toată această perioadă, Mădălina a fost implicată în proiecte privind dreptul societar, civil şi în litigii de proprietate intelectuală. Participarea la proiecte în materia litigiilor şi a arbitrajelor, atât interne cât şi internaţionale, a concurat la poziţionarea sa drept un avocat însemnat pe piaţa de profil.

Insolvenţă. S-a impus drept un specialist în materia procedurii, Mădălina având şi calitatea de practician în insolvenţă. Succesul obţinut în proiectele în care a fost implicată se datorează faptului că realizarea interesului clientului a fost privită drept o prioritate către care trebuie orientate toate resursele profesionale.

Drept societar. Mădălina are o experienţă activă în materia dreptului societar, inclusiv în ceea ce priveşte disputele dintre asociaţii unei societăţi comerciale sau orice alte probleme care privesc dreptul societar. A participat la finalizarea de numeroase tranzacţii în materie de drept societar.

Mai mult »