Română    |    English
Drept societar

Avocaţii echipei Deli & Asociaţii sunt specializaţi în ceea ce priveşte problemele societare, oferind asistenţă juridică şi reprezentare inclusiv pe parcursul procesului decizional, atât pentru clienţi persoane juridice române, cât şi străine.

Toţi avocaţii sunt implicaţi în proiecte importante, vizând dispute între acţionari/asociaţi, cât şi între aceştia şi societate. Demersul iniţial în astfel de situaţii este întotdeauna acela de a încerca reglementarea pe cale amiabilă a disputei.

Mai mult »